Hasierako egoera:

Datu grafikoen kudeaketa CAD aplikazioen bidez burutzen zuten eta datu alfanumeriko eta grafikoen arteko lotura oso urria zen. Informazio irlak ere bazeuden sailen artean eta informazio grafikoa kontsultatzeko lizentziapeko programa zehatzak behar ziren.

Soluzioa:

Pilatutako datu espazial zein alfanumeriko guztie azterketa burutu ondoren, datu base zentralizatu baten diseinua burutzu: horrela, sail ezberdinek datu base bakar batean kontsultatu ahal dute informazio grafiko zein alfanumeriko guztia. Datu base hori estandarizatua izatean bere kudeaketa GIS programa zein beste datu base kudeaketa programa batzuekin egin daiteke (Acces, LibreOffice Base…), sinple eta erraz.

Hilerriaren kasuan, horren kudeaketa Acces+MSSQL apliakzio batekin burutzen zen. GIS teknologiarekin informazio guzti hori geoerreferentziatu egin da eta argazki zein fitxak gehitu zaizkio. Modu horretan, orduan indarrean zen aplikazioa mantendu eta optimizatzeaz gain, dimentsio espaziala ere gehitu zaio, sinple eta erraz.

Hernaniko udala

Erabilitako teknologia:

PostgreSQL+PostGIS
LibreOffice Base
QGIS

Integratutako datu basea:

MSSQL